Bàu Bàng: Kinh tế tăng trưởng cao

Năm 2019 có ý nghĩa quyết định đối với kết quả cả nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ huyện. Vì vậy, Đảng bộ huyện đã và đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời đang tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại để hoàn thành chỉ tiêu năm 2019.

                                   Một góc trung tâm huyện Bàu Bàng.

Nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao

Với lợi thế về vị trí địa lý là cửa ngõ phía bắc của tỉnh, huyện Bàu Bàng có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng về phát triển công nghiệp. Huyện đang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp – đô thị phía bắc của tỉnh.

Có thể thấy, những năm qua tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện diễn ra nhanh đã góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư; nhiều doanh nghiệp được thành lập và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó đã góp phần to lớn để kinh tế huyện nhà tăng trưởng cao, phát triển ổn định trong thời gian qua.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 24%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, huyện đã cấp mới 360 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể với số vốn đăng ký hơn 71 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đến nay lên 7.193 hộ với số vốn đăng ký đạt 1.576 tỷ đồng. Về nông nghiệp của huyện, tổng giá trị sản xuất đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo huyện Bàu Bàng, để đạt được kết quả nói trên, ngay từ đầu năm huyện chủ động giao chỉ tiêu kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác giáo dục tiếp tục được địa phương quan tâm đầu tư; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đều được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng cho biết, mặc dù tình hình chung vẫn còn những khó khăn nhưng qua sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện cũng như sự quyết tâm của các ngành, địa phương nên kinh tế – xã hội của huyện trong 10 tháng năm 2019 phát triển ổn định. Trong những tháng còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, tăng trưởng hợp lý; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới mạnh hơn các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa. Huyện cũng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân…

Ông Lê Khắc Tri, Chủ tịch UBND huyện, cho biết để thực hiện nhiệm vụ nói trên huyện sẽ triển khai các giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; cùng với đó phát triển các dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư, hạn chế tối đa những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, có nguy cơ ô nhiễm môi trường và những dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ giải quyết nhanh các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ; kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn… Cùng với đó, với mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghiệp phụ trợ có hàm lượng kỹ thuật cao, huyện đã và đang ưu tiên những dự án có nguồn vốn, quy mô lớn vào các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch của tỉnh và địa phương, hạn chế phát triển công nghiệp bên ngoài khu, cụm công nghiệp.

Theo đó, trong thời gian tới địa phương sẽ thực hiện cải tiến quy trình giải quyết thủ tục liên quan đến thỏa thuận đầu tư nhằm thu hút thêm các ngành nghề theo định hướng phát triển; tập trung phát triển công nghiệp đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, huyện thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư, không thu hút thêm các dự án sử dụng nhiều lao động phổ thông và các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; tăng tỷ lệ các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Huyện cũng khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp địa phương, các dự án đầu tư công nghệ mới, đầu tư mới vào các khu công nghiệp trên địa bàn.

Có thể nói, với việc đưa ra và thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ, phù hợp, trong năm 2019 kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định. Huyện đang nỗ lực hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống của người dân tiếp tục được nâng cao.

Theo Báo Bình Dương